Договір виконання робіт з пошиття виробів

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається замовити роботи з пошиття, а також фахівцям, які професійно виконують такі роботи.
  • За договором здійснюється пошиття одягу, взуття, чохлів та ін.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір виконання робіт з пошиття – це угода, за якою одна сторона, використовуючи свої професійні знання і навички, на замовлення іншої сторони виконує роботу з пошиття одягу і інших виробів. 
 
Предметом угоди можуть бути наступні роботи: пошиття одягу, взуття, автомобільних чохлів та інших виробів. 
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Підрядником іменується особа, яка виконує роботи, а та, що їх приймає — Замовником.
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
  • ідентифікаційна інформація про роботу, яка виконується.
Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором надання послуг, регулюються Цивільним кодексом України, крім цього:
  • якщо обидві сторони – юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці – також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є ​​фізична особа, а Підрядником – суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів".
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).
 
Зміна і розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови, порядок якої вказується в договорі.
Контакти Допомога