Договір комісії на надання послуг

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати посереднику повноваження з надання послуги, а також посередникам в наданні послуг.
  • Посередник надає послуги від свого імені.
  • Якщо посередник надає послугу від чужого імені, використовуйте договір доручення на продаж (надання) послуг.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором комісії одна сторона, яка займається наданням якихось послуг, доручає іншій стороні (посереднику) укласти договори з третіми особами на надання таких послуг.
Посередник у таких договорах виступає від свого імені.
 
Що означає на практиці договір комісії з надання послуг?
Для прикладу розглянемо ситуацію. Підприємство А має кваліфікованих спеціалістів і сучасну техніку для ремонту та сервісного обслуговування комп’ютерів, оргтехніки, побутової техніки, але з якихось причин не може забезпечити себе потрібною кількістю замовлень. Підприємство Б позиціонує себе як всеукраїнська сервісна служба, що надає послуги у всіх областях України, але у її складі є лише менеджери і консультанти.
 
У такому випадку два цих підприємства можуть укласти договір комісії, за яким підприємство Б буде укладати договори з юридичними, фізичними особами на ремонт і сервісне обслуговування оргтехніки від свого імені, а підприємство А буде лише здійснювати сервісне обслуговування або ремонт. Підприємство Б, отримавши від клієнта гроші за ремонт, частину оплати залишає в себе як винагороду, а іншу частину віддає підприємству А за виконану роботу.
 
Сторони (Учасники)
Укласти договір комісії можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дає доручення іншій особі укласти угоду, називається Комітент, а особа, яка повинна укласти таку угоду, —  Комісіонер.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Сторони договору комісії обов'язково повинні передбачити, яка саме послуга надається Комісіонером, а також визначити ціну послуги.
З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій у договорі комісії слід детально прописати порядок виконання сторонами своїх обов'язків, укладення договорів із третіми особами, а також нарахування і сплати комісійної винагороди.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту послуг, які є предметом комісії.
 
Форма договору
Договір комісії укладається у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором комісії, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо сторони домовились про всі істотні умови.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір комісії.
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір комісії. Комітент має право в будь-який момент відмовитися від договору комісії. Водночас Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли в договорі не встановлено строк його дії.

 

Контакти Допомога