Договір комісії на купівлю товару

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати комісіонеру (посереднику) повноваження з придбання товару, а також посередникам, які закуповують товари в інтересах інших осіб.
  • При укладанні договорів купівлі-продажу посередник діє від свого імені.
  • Якщо посередник купує товар від чужого імені, використовуйте договір доручення на купівлю товарів
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором комісії одна сторона, яка бажає придбати якийсь товар, доручає іншій стороні (посереднику) укласти договір з третьою особою на купівлю такого товару.
Посередник у таких договорах виступає від свого імені.
  
Що означає на практиці такий договір комісії?
Для прикладу розглянемо ситуацію. Підприємство А є м’ясокомбінатом і займається виробництвом м’ясних виробів. Працівники цього підприємства не мають можливості їздити по областях України в пошуках живої худоби для потреб виробництва, але таке підприємство може укласти із фізичними особами у різних областях України договори комісії, у яких визначаються параметри живої худоби для закупівлі її фізичними особами.
 
Зручність цього договору для фізичної особи в тому, що для неї немає необхідності акумулювати власний капітал для закупівлі 10 чи 20 одиниць живої худоби з метою її перепродажу, адже гроші для закупівлі фізична особа отримує від підприємства А у вигляді 100 % передплати. Фізична особа після придбання худоби передає її у розпорядження підприємству А. Підприємство, отримавши худобу, виплачує фізичній особі винагороду.
 
Сторони
Укласти договір комісії можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дає доручення іншій особі укласти угоду, називається Комітент, а особа, яка повинна укласти таку угоду, — Комісіонер.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Сторони договору комісії обов'язково повинні передбачити, який самий товар повинен купити Комісіонер для Комітента, а також визначити, скільки такий товар має коштувати.
З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій у договорі комісії слід детально прописати порядок виконання сторонами своїх обов'язків, укладення договорів із третіми особами, а також нарахування і сплати комісійної винагороди.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.
 
Форма договору
Договір комісії укладається у письмовій формі. Якщо Комісіонер має укласти договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, то договір комісії також підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором комісії, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо сторони домовились про суть угод, які Комісіонер має укласти в інтересах Комітента.
Але якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення договору, то він набирає чинності лише з моменту такого посвідчення (див. “Форма договору”).
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір комісії (проста письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір комісії. Комітент має право в будь-який момент відмовитися від договору комісії. Водночас Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли в договорі комісії не встановлено строк його дії.
Контакти Допомога