Попередній договір оренди транспортного засобу

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому орендувати або здати в оренду транспортний засіб.
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому такий договір оренди буде обов'язково укладений.
  • Для передачі (прийому) транспортного засобу в оренду безпосередньо використовуйте договір оренди автомобіля.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Попередній договір оренди транспортного засобу - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір оренди транспортного засобу на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір оренди транспортного засобу (автомобіля, мотоцикла, трактора, екскаватора і т.д.).
 
Сторони
Укласти угоду фізична можуть фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи - підприємці.
Сторона, яка зобов'язується за основним договором передати транспортний засіб в оренду, іменується Орендодавець, а та, що приймає, - Орендар.
Договір оренди транспортного засобу, який сторони зобов'язалися укласти в попередньому договорі, іменується Основним договором.
 
Істотні умови договору
Якщо однією із сторін попереднього договору є фізична особа, то в такому договорі сторони можуть вказати істотні умови для Основного договору, такі як ідентифікуюча інформація, про транспортному засобі, яке передається в оренду.
Якщо істотні умови Основного договору, не визначені в попередньому договорі, вони погоджуються у порядку, встановленому попереднім договором (абз. 3 ч. 1 ст. 635 ЦКУ).
 
Якщо попередній договір укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), то в такому договорі згідно з ч.2 ст. 182, ч.1 ст. 284 ГКУ, необхідно передбачити наступні умови для Основного договору:
  • склад і вартість транспортного засобу з урахуванням  індексації;
  • строк, на який укладається Основний договір оренди;
  • орендна плата з урахуванням її індексації;
  • порядок використання амортизаційних відрахувань;
  • відновлення орендованого транспортного засобу та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Попередній договір укладається у формі, яка встановлена для Основного договору.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами або фізичними особами - підприємцями - також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити попередній договір або стороною договору є фізична особа, то такий договір вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й попередній договір (проста письмова або нотаріально завірена).
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна із сторін не направить проект такого договору другій стороні.
Контакти Допомога