Договір комісії на продаж товару

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти товар на комісію для його подальшого продажу.
  • Подальший продаж здійснює комісіонер (посередник) від свого імені.
  • Якщо посередник продає товар від імені власника, використовуйте договір доручення на продаж товарів.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором комісії одна сторона, у якої у власності є певний товар, доручає іншій стороні (посереднику) укласти договори з третіми особами на продаж такого товару.
Посередник у таких договорах виступає від свого імені.
 
Що означає на практиці такий договір комісії?
Для прикладу розглянемо ситуацію. Підприємство А є імпортером і завозить на свій склад певний товар. А ряд фізичних осіб - підприємців і юридичних осіб займаються продажем такого товару через інтернет-магазини. Підприємство А може укласти договір комісії з такими підприємцями, які будуть продавати від свого імені товар, який знаходиться на складі підприємства А.
 
Зручність цього договору для фізичних осіб - підприємців і юридичних осіб у відсутності необхідності спочатку його купувати. При цьому Підприємство А отримує можливість зосередитися лише на імпорті товару, а не на його реалізації.
Тому фізична особа - підприємець може на своєму інтернет-магазині задекларувати сотні тисяч найменувань товарів, по суті не володіючи жодним із них, будучи впевненою, що в будь-який момент, коли надійде замовлення від покупця на один із товарів, вона зможе отримати цей товар у розпорядження і продати його замовнику.
 
Сторони (Учасники)
Укласти договір комісії можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дає доручення іншій особі здійснити угоду, називається Комітент, а особа, яка повинна здійснити таку угоду, — Комісіонер.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Сторони договору комісії обов'язково повинні передбачити, яке саме майно повинен продати Комісіонер для Комітента, а також визначити вартість майна.
 
З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій у договорі комісії слід детально прописати порядок виконання сторонами своїх обов'язків, укладення договорів із  третіми особами, а також нарахування і сплати комісійної винагороди.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.
 
Форма договору
Договір комісії укладається у письмовій формі. Якщо Комісіонер має укласти договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, тоді договір комісії також підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором комісії, регулюються Цивільним кодексом України, а у випадку коли сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці  — також Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами, якщо сторони домовились про всі істотні умови.
Але якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення договору, він набирає чинності лише з моменту такого посвідчення (див. “Форма договору”).
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір комісії (проста письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір комісії. Комітент має право  в будь-який момент відмовитися від договору комісії. Водночас Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли в договорі комісії не встановлено строк його дії.
Контакти Допомога