Попередній договір поставки обладнання (разової)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому поставити (або придбати) обладнання.
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому така поставка обов'язково відбудеться.
  • Для безпосередньої поставки обладнання використовуйте договір поставки обладнання.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Попередній договір поставки обладнання - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір поставки обладнання на умовах, встановлених попереднім договором.
Предметом договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір поставки обладнання.
 
Сторони
Укласти угоду фізична можуть юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці.
Сторона, яка зобов'язується за основним договором продати обладнання, іменується Продавець, а та, що купує, - Покупець.
Договір поставки обладнання, який сторони зобов'язуються укласти в попередньому договорі, іменується Основний договір.
 
Істотні умови договору
Попередній договір поставки повинен містити умови про предмет, ціну та строк Основного договору (згідно з ч.2 ст. 182 ГКУ).
 
Форма договору
Попередній договір поставки укладається у формі, яка встановлена для Основного договору.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально засвідчити попередній договір, то він є укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й сам попередній договір (проста письмова або нотаріально завірена - див. "Укладення договору").
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна зі сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога