Договір відшкодування моральної шкоди

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто заподіяв моральну шкоду іншій особі і має намір її відшкодувати, а також особам, які постраждали від заподіяння такої шкоди.
 • Для фізичної особи така шкода може полягати у фізичних або душевних стражданнях, погіршенні ділової репутації та ін.
 • Для юридичної особи шкода може полягати в посяганні на інтелектуальну власність, у розголошенні комерційної таємниці та ін.
 • Даний договір є ефективною альтернативою судовій тяжбі з приводу відшкодування шкоди.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір про відшкодування моральної шкоди - це угода, згідно з якою сторона, яка заподіяла моральну шкоду іншій стороні, бере на себе зобов'язання відшкодувати таку шкоду. Предметом договору є зобов'язання з відшкодування моральної шкоди.
 
Моральна шкода для фізичної особи може полягати у:
 • фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
 • душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна;
 • приниженні честі та гідності, а також погіршенні ділової репутації фізичної особи.
 
Моральна шкода для юридичної особи може мати місце у зв'язку з:
 • приниженням її ділової репутації;
 • посяганням на фірмове найменування, знак для товарів і послуг (торгову марку);
 • розголошенням комерційної таємниці;
 • вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі необхідно точно вказати, в чому полягає моральна шкода, а також розмір шкоди. Якщо учасниками договору є виключно підприємці (фізичні особи - підприємці, юридичні особи), також необхідно передбачити термін договору.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. За бажанням сторін договір може бути може бути посвідчений нотаріально. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Цивільним кодексом України, а  якщо обидві сторони  - юридичні особи та/або підприємці, також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити договір, то він є укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі , що й сам договір (письмова - див. "Форма договору").
Контакти Допомога