Договір консигнації (на реалізацію товару)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або взяти товар на реалізацію.
  • Подальший продаж товару здійснює посередник від свого імені.
  • Якщо посередник продає товар від імені власника, використовуйте договір доручення на продаж товарів.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором консигнації власник товару доручає іншій стороні (посереднику) укласти договори з третіми особами на продаж такого товару.
Предмет договору - зобов'язання посередника укласти договір з третьою особою на продаж певного товару. Договір консигнації за своєю суттю є договором комісії і відноситься до посередницьких договорів. Посередник у таких договорах виступає від свого імені.
 
Приклад
Договір консигнації може укладатися, наприклад, між видавцями газет, журналів, книг і посередником, який здійснює продаж цих газет, журналів і книг.
Видавець передає посереднику партію друкованих видань, а посередник зобов'язується продати її протягом певного строку. Гроші за продану партію видань посередник передає видавцеві за вирахуванням своєї винагороди. Винагородою посередника може бути націнка, яку встановив посередник.
Решта від партії видань, яка не була продана у строк, повертається видавцеві.  
 
Сторони
Укласти договір консигнації можуть фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дає доручення іншій особі здійснити операцію, називається Консигнант, а особа, яка повинна здійснити таку операцію, — Консигнатор.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Сторони договору консигнації обов'язково повинні передбачити, який саме товар повинен продати Консигнатор для Консигнанта, а також визначити, скільки такий товар має коштувати.
Договір консигнації може бути укладено на певний строк або без визначення строку, із визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом консигнації.
 
Форма договору
Договір консигнації укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором консигнації, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання сторонами, якщо сторони домовилися про істотні умови.
 
Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Її має бути укладено в тій самій формі, що і сам договір консигнації.
 
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір консигнації. Консигнант має право в будь-який момент відмовитися від договору консигнації. У той же час Консигнатор має право відмовитися від договору консигнації лише в разі, якщо в договорі консигнації не встановлено строк його дії.
Контакти Допомога