Угода відносно обробки персональних даних

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Згідно з законом суб'єкти підприємницької діяльності обов'язково повинні отримати згоду фізичних осіб для обробки їх персональних даних.
  • Підійде тим, хто збирається внести до бази персональних даних відомості про фізичних осіб.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Угода застосовується в тих випадках, коли одна сторона договору бажає внести в свою базу персональні дані іншої сторони, але при цьому не включила в  умови договору згоду іншої сторони на обробку її персональних даних. 
 
Дана угода є необхідною у тих випадках, коли одна зі сторін формує з персональних даних своїх клієнтів, підрядників базу в електронній формі чи в формі картотек. Наприклад, підрядник бажає розмістити в  своїй клієнтській базі персональні дані про замовника, які містяться в договорі підряду, але в самому договорі згоди замовника на обробку його персональних даних немає. У такому разі сторони договору підряду можуть підписати дану угоду.
 
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
 
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 
Закон* вимагає, щоб юридичні особи, фізичні особи - підприємці отримали згоду від фізичних осіб на обробку їх персональних даних. Наприклад, така згода необхідна роботодавцю від працівника, щоб роботодавець міг обробляти персональні дані такого працівника для здійснення кадрового, бухгалтерського, управлінського обліку тощо.  
 
Форма угоди
Угода укладається в письмовій формі.
 
Норми права
*Дані правовідносини регулюються Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про інформацію».
Контакти Допомога