Договір надання послуг обробки даних

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається скористатися послугою обробки даних, а також тим, хто займається обробкою даних професійно.
  • За договором надаються послуги збору, накопичення, зберігання, забезпечення доступу до оброблених даних та ін.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Під договором обробки даних мають на увазі угоду, згідно з якою одна сторона обробляє дані на замовлення іншої сторони.
В якості предмета договору можуть бути послуги зі збирання, зберігання, накопичення, забезпечення доступу, розміщення інформації та інше, а також пов'язана з ними діяльність.
 
Сторони
Учасниками договору можуть бути фізичні особи, фізичні особи - підприємці, 
юридичні особи. Виконавцем у договорі іменується особа, яка надає послуги, Замовником - той, хто отримує послуги.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційну інформацію про послугу.
Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначено:
  • строк договору;
  • вартість послуг.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Договір регулюється Цивільним кодексом України, а також:
  • Законом України «Про захист прав споживачів», якщо Замовником є фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності (фізична особа - підприємець або юридична особа);
  • Господарським кодексом України, якщо сторонами договору є виключно фізичні особи - підприємці або юридичні особи.

Укладення договору
Договір про надання послуг є укладеним після його підписання за умови наявності усіх істотних умов договору.
 
Зміна і розірвання 
За згодою сторін можна змінити договір або розірвати його, уклавши додаткову угоду, яка оформляється в тій же формі, що й основний договір.
Контакти Допомога