Типовий договір про стажування студента (учня)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде студентам (учням), які збираються пройти стажування на підприємствах (в установах, організаціях), а також керівникам таких підприємств (установ, організацій), які збираються взяти на стажування студентів (учнів).
  • Термін стажування не може перевищувати шести місяців.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття 
Договір про стажування – це угода, в якій особа, яка бажає набути досвід із виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь і навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій (стажист), укладає угоду з підприємством (установою, організацією), яке протягом певного часу забезпечує стажиста необхідними знаннями та вміннями.
Засвоєння нових знань і умінь відбувається у вільний від навчання час.
 
Сторони
Стажистом іменується сторона договору,  яка є студентом  вищого або учнем  професійно-технічного навчального закладу, який проходить стажування на підприємстві (в установі, організації). Стажистом може бути фізична особа, що здобула спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «кваліфікований робітник».
Підприємством (установою, організацією) іменується сторона договору, яка приймає стажиста на стажування.  Стороною договору може бути юридична особа. 
Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка в разі потреби оформляється згідно із законодавством.
 
Оплата стажування здійснюється в разі, коли в період стажування стажист виконує професійні роботи, а підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату йому заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. 

Норми права
Відносини за цим договором регулюються законами України «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України, Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку заключення договору про стажування студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах і організаціях та Типової форми договору про стажування студентів вищих і учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах і організаціях" від 16.01.2013 р. № 20.
 
Зміна і розірвання 
Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, який є невід’ємною частиною договору про стажування.
Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.
Контакти Допомога