Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці (із односторонніми обов’язками)

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет договору
Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці – це угода, згідно з якою одна сторона надає іншій доступ до власної конфіденційної інформації, у тому числі й інформації, що становить комерційну таємницю, а інша сторона зобов’язується не розголошувати цю інформацію іншим особам. 
 
Сторони договору
Укласти цей договір можуть фізичні особи, фізичні особи – підприємці та юридичні особи.
Особа, яка надає доступ до інформації, називається Конфідентом (володільцем інформації).
Особа, яка отримує доступ до інформації, називається Конфіденціалом (користувачем інформації).
 
Істотні умови договору (які обов’язково мають бути прописані)
У договорі необхідно визначити:
  • характеристику інформації, до якої надається доступ; 
  • права та обов’язки сторін щодо використання інформації; 
  • строк, протягом якого Конфіденціал зобов’язаний зберігати секретність інформації.
 
Форма договору
Договір має бути укладено в письмовій формі. За бажанням сторони можуть посвідчити його нотаріально.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються такими основними нормативно-правовими актами:
  • ст. ст. 200, 505 – 508, 862 Цивільного кодексу України;
  • ст. 162 Господарського кодексу України;
  • Законом України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII;
  • постановою КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»).
 
Зміна договору і його розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (проста письмова чи нотаріальна – див. «Форма договору»).
Контакти Допомога