Генеральна довіреність на транспортний засіб

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається довірити широке коло повноважень щодо автомобіля іншій особі.
  • Довіреність підтверджує повноваження такої особи на користування, експлуатацію, відчуження та ін. транспортного засобу від імені власника.
  • Якщо довіреність видає фізична особа або фізична особа - підприємець, то її необхідно нотаріально посвідчити.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Генеральна довіреність на транспортний засіб - це документ, який видає особа, що є власником транспортного засобу, іншій особі, яка за цим документом отримує такі повноваження: керувати, експлуатувати, користуватися, відчужувати, здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), зняти з обліку транспортний засіб та інше.
 
Такий тип довіреності у побуті має назву «Генеральної довіреності» використовується для підміни договорів купівлі-продажу транспортного засобу з метою простоти оформлення та уникнення витрат, пов’язаних зі сплатою податків та зборів. Особа, що отримала генеральну довіреність, фактично має всі ті права, що і власник відносно транспортного засобу. Але такі відносини за генеральною довіреністю створюють ризики як для однієї сторони, так і для іншої. Основний ризик особи, яка отримала транспортний засіб за генеральною довіреністю, є те, що власник транспортного засобу може відкликати довіреність, продати транспортний засіб в будь-який момент. Ризиком для власника транспортного засобу є те, що всі податки, збори, інші платежі сплачує він сам.
 
Сторони
Сторонами довіреності можуть бути фізичні та юридичні особи, фізичні особи - підприємці. Сторона, яка видає довіреність, іменується Довірителем, а сторона, яка отримує довіреність, – Представником.
 
Умови довіреності
В довіреності необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по-батькові особи, Довірителя або повну назву для юридичних осіб; її адресу;
  • визначити перелік повноважень, якими Довіритель наділяє Представника;
  • строк дії довіреності;
  • дату вчинення довіреності.

Форма договору
Довіреність підлягає нотаріальному посвідченню, якщо її видає фізична особа або фізична особа - підприємець. Довіреність від юридичної особи оформляється у простій письмовій формі.

Норми права
Відносини, що виникають за цією довіреністю, регулюються Цивільним кодексом України, законом України «Про нотаріат».
 
Припинення довіреності та її скасування
Довіреність припиняється у таких випадках: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови Представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 

Скасування довіреності 
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність.
 
Контакти Допомога