Генеральна довіреність від фізичної особи - підприємця

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде підприємцям, які збираються довірити деякі повноваження іншій особі.
  • За дорученням ці особи отримують такі повноваження: укладати договори, представляти і отримувати документи від імені фізичної особи - підприємця, розписуватися за нього тощо.
  • Довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Генеральна довіреність від фізичної особи - підприємця - це документ, який видає фізична особа - підприємець іншій особі, яка за цим документом отримує такі повноваження: представляти цю  фізичну особу - підприємця перед третіми особами; укладати договори, подавати та отримувати документи від імені фізичної особи-підприємця, розписуватись за неї.

Сторони
Сторонами довіреності можуть бути фізичні та юридичні особи, фізичні особи - підприємці. Сторона, яка видає довіреність, іменується Довірителем, такою особою є фізична особа - підприємець, а сторона, яка отримує довіреність, – Представником.
 
Умови довіреності
В довіреності необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по-батькові особи, Довірителя або повну назву для юридичних осіб; її адресу;
  • визначити перелік повноважень, якими Довіритель наділяє Представника;
  • строк дії довіреності;
  • дату вчинення довіреності.

Форма договору
Довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за цією довіреністю, регулюються Цивільним кодексом України, законом України «Про нотаріат».
 
Припинення довіреності та її скасування
Довіреність припиняється у таких випадках: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови Представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 

Скасування довіреності 
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність.
 

 

Контакти Допомога