З усіх питань телефонуйте:

Довіреність на укладення договорів від юридичної особи

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде юрособам, які збираються довірити укладання договорів іншій особі.
  • Довіреність підтверджує повноваження такої особи на укладення договорів від імені юрособи.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Довіреність на укладення договорів від юридичної особи - це документ, який видає юридична особа іншій особі, яка за цим документом отримує повноваження від імені цієї юридичної особи укладати договори з третіми особами.
 
Сторони
Сторонами довіреності можуть бути фізичні та юридичні особи, фізичні особи - підприємці. Сторона, яка видає довіреність, іменується Довірителем, такою особою є юридична особа, а сторона, яка отримує довіреність, – Представником.
 
Умови довіреності
В довіреності необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по-батькові особи, Довірителя або повну назву для юридичних осіб; її адресу;
  • визначити перелік повноважень, якими Довіритель наділяє Представника;
  • строк дії довіреності;
  • дату вчинення довіреності.
Форма договору
Довіреність від юридичної особи оформляється у простій письмовій формі.

Норми права
Відносини, що виникають за цією довіреністю, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Припинення довіреності та її скасування
Довіреність припиняється у таких випадках: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови Представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісти зниклим, обмеження її цивільної дієздатності;
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 

Скасування довіреності 
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність.
Контакти Допомога