Довіреність на агента

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається наділити агента певними повноваженнями.
  • Довіреність підтверджує повноваження агента на комерційне представництво, укладення угод з третіми особами від імені тієї особи, з якою агент уклав агентський договір.
  • Якщо довіреність видає фізична особа або фізична особа - підприємець, то її необхідно нотаріально посвідчити.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Довіреність на агента - це документ, який посвідчує повноваження агента на комерційне представництво, укладення угод з третіми особами від імені іншої особи з якою агент уклав агентський договір.
 
Сторони
Сторонами довіреності можуть бути фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторона, яка видає довіреність, іменується Довірителем, такою особою є фізична особа - підприємець, а сторона, яка отримує довіреність, – Представником.
 
Умови довіреності
В довіреності необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по-батькові особи, Довірителя або повну назву для юридичних осіб; її адресу;
  • визначити перелік повноважень, якими Довіритель наділяє Представника;
  • строк дії довіреності;
  • дату вчинення довіреності.
Форма договору
Довіреність підлягає нотаріальному посвідченню, якщо її видає фізична особа або фізична особа - підприємець. Довіреність від юридичної особи оформляється у простій письмовій формі.

Норми права
Відносини, що виникають за цією довіреністю, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Припинення довіреності та її скасування
Довіреність припиняється у таких випадках: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови Представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 
8) припинення агентського договору.

Скасування довіреності 
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність.
 
Контакти Допомога