Довіреність на представництво учасника у вищому органі управління юридичної особи (ТОВ/ПП)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається наділити особу правом голосувати при прийнятті рішень вищим органом управління юридичної особи від імені учасника (засновника) такої юридичної особи.
  • Довіреність підтверджує повноваження такої особи на голосування від імені засновника (учасника).
  • Якщо довіреність видає фізична особа, то її необхідно нотаріально посвідчити.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет 
Довіреність на представництво учасника у вищому органі управління юридичної особи - це документ, який підтверджує повноваження особи голосувати при прийняті рішень вищім органом управління юридичної особи від імені учасника (засновника) такої юридичної особи.
 
Сторони
Сторонами довіреності можуть бути фізичні особи, юридичні особи. Сторона, яка видає довіреність, іменується Довірителем, а сторона, яка отримує довіреність, – Представником.
 
Умови довіреності
В довіреності необхідно вказати:
  • прізвище, ім’я, по-батькові особи, Довірителя або повну назву для юридичних осіб; її адресу;
  • визначити перелік повноважень, якими Довіритель наділяє Представника;
  • строк дії довіреності;
  • дату вчинення довіреності.
Форма договору
Довіреність підлягає нотаріальному посвідченню, якщо її видає фізична особа. Довіреність від юридичної особи оформляється у простій письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за цією довіреністю, регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Припинення довіреності та її скасування
Довіреність припиняється у таких випадках: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови Представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності; 
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
8) припинення договору доручення

Скасування довіреності 
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність.
Контакти Допомога