З усіх питань телефонуйте:

Договір підряду на встановлення системи індивідуального (газового) опалення

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається замовити встановлення індивідуального опалення у фахівців, а також фахівцям, які професійно виконують такі роботи.
  • За договором виконуються роботи зі встановлення індивідуального (газового) опалення.
  • На роботи з проектування та встановлення системи індивідуального (газового) опалення необхідні відповідні ліцензія і дозвіл.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття та предмет
Договір підряду на встановлення системи індивідуального опалення — це угода, за якою одна сторона, використовуючи свої професійні знання і навички, на замовлення іншої сторони встановлює систему індивідуального опалення. 
 
Предметом угоди є роботи зі встановлення системи індивідуального опалення.
На роботи з проектування та встановлення системи індивідуального (газового) опалення необхідні відповідна ліцензія та дозвіл.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Підрядником іменується особа, яка виконує роботи зі встановлення системи індивідуального опалення. Підрядником може бути фізична особа - підприємець або юридична особа.
Замовником іменується особа, яка замовила встановлення системи індивідуального опалення.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити) 
  • ідентифікаційна інформація про роботу, яка виконується;
  • ціна роботи або спосіб її визначення.

Якщо обидві сторони договору — фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також обов'язково має бути зазначений строк договору.

Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. Усна форма припустима тільки для договору між фізичними особами, якщо сума угоди не перевищує 340 грн.
 
Норми права
Відносини за цим договором регулюються Цивільним кодексом України. Крім цього:
  • якщо обидві сторони - юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України;
  • якщо Замовником є фізична особа, а Підрядником — суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець), то договір також регулюється Законом "Про захист прав споживачів".
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору»).
 
Зміна та розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Договір може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови, порядок якої вказується в договорі.
Контакти Допомога