Спадковий договір, за яким набувається квартира

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто буде надавати матеріальне забезпечення та/або догляд за особою, а після її смерті отримає у власність її квартиру.
  • Договір укладається в письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією у Спадковому реєстрі.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття та предмет
Спадковий договір – це угода, за якою одна сторона зобов’язується доглядати та(або) забезпечувати матеріально другу сторону, а після її смерті стає власником квартири, що їй належала.
 
Предметом договору є придбання права власності на квартиру від умерлої особи та зобов'язання з догляду та (або) матеріального забезпечення даної особи.

Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Відчужувачем іменується особа, яка є власником нерухомості. Відчужувачем може бути тільки фізична особа.

Набувачем іменується особа, яка набуває право власності на нерухомість та виконує розпорядження Відчужувача. Набувачем може бути фізична особа, фізичні особа - підприємець, юридична особа.

Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі слід вказати, яка саме нерухомість набувається після смерті Відчуджувача.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі, обов'язково підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у Спадковому реєстрі.
 
Норми права
Відносини за цим договором регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його державної реєстрації у Спадковому реєстрі.
 
Розірвання договору
Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Відчужувача у разі невиконання Набувачем його розпоряджень.

Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу Набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень Відчужувача.

Контакти Допомога