Агентський договір з підбору орендарів для нерухомого майна (ріелторські послуги)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, кому потрібні послуги посередника з підбору орендарів для здачі їм в оренду нерухомого майна, а також тим, хто професійно надає посередницькі послуги в сфері оренди нерухомого майна.
 • Посередник сам укладає договір оренди нерухомого майна з третьою особою (орендарем) або сприяє у його укладенні.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Агентський договір – це угода, в якій одна сторона бажає передати в оренду нерухоме майно, а друга сторона береться від її імені знайти бажаючого орендувати таке майно і укласти з ним договір оренди нерухомого майна чи сприяти в його укладенні.
Предметом договору є посередницька діяльність, спрямована на пошук бажаючих орендувати нерухоме майно та укладення договору оренди або сприяння в його укладенні.
 
Сторони
Сторонами договору можуть бути фізичні особи – підприємці та/або юридичні особи.
Особа, яка бажає передати в оренду нерухоме майно, називається Принципалом.
Особа, що представляє інтереси Принципала перед третіми особами, називається Агент. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
Згідно з нормами чинного в Україні законодавства в агентському договорі необхідно обумовити такі умови:
 • параметри та характеристики нерухомого майна, яке необхідно орендувати;
 • характер агентських послуг;
 • сферу послуг;
 • порядок надання агентських послуг;
 • права і зобов'язання сторін;
 • умови і розмір винагороди Агента;
 • термін дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами умов договору.
Також слід визначити форму підтвердження повноважень Агента, зокрема, чи є необхідність в оформленні довіреності на здійснення Агентом тих чи інших дій.
 
Форма договору
Агентський договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за агентським договором, регулюються Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України, а також Земельним кодексом України, якщо предметом агентського договору є оренда земельної ділянки. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»), а в разі необхідності нотаріального посвідчення – від моменту такого посвідчення.
 
Зміна і розірвання договору.
Зміна агентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Також агентський договір припиняється в разі: 
 • відкликання принципалом повноважень Агента;
 • відмови Агента від подальшого здійснення посередництва за агентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії;
 • вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа – підприємець);
 • виникнення інших обставин, що припиняють повноваження Агента або Принципала.
Контакти Допомога