Договір оренди житлового приміщення

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житло.
 • Приміщення передається в користування за плату.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди (найму) житлового приміщення – це угода про передачу в користування житлового приміщення за плату.
Передати в найм за цим договором можна лише приміщення, цільовим призначенням якого є проживання в ньому.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Але юридичні особи можуть наймати житло лише для проживання своїх працівників.
Особа, яка передає житлове приміщення в найм, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник житлового приміщення, а інші особи можуть це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про житлове приміщення (адреса, площа, кількість поверхів, кімнат тощо);
 • строк договору;
 • розмір плати за найм.
За вибором сторін плата може вноситися грошима або речами. Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не зазначені в договорі.
Якщо строк договору не зазначити, то він буде вважатися укладеним на 5 років.
Якщо обидві сторони фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, то в договорі потрібно вказати:
 • приміщення (склад і вартість приміщення з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого приміщення та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір має бути укладено у письмовій формі.

Норми права
Відносини, що виникають за договором найму житла, регулюються Житловим кодексом УРСР, Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання
За згодою сторін договір оренди житлового приміщення можна змінити або розірвати укладенням додаткової угоди до договору. Вона повинна бути укладена в письмовій формі.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо розірвати договір найму.
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Якщо предметом договору є частина житлового будинку, договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендодавець повинен попередити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Орендар житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
Контакти Допомога