Договір комісії

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати/прийняти на комісію товар, послугу та інше.
  • За договором комісіонер (посередник) укладає договори в інтересах замовника (комітента), але від свого імені.
  • Якщо посередник діє від імені довірителя, використовуйте договір доручення (загальний).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
За договором комісії одна сторона, яка бажає придбати або продати товар, послугу, доручає іншій стороні (посереднику) укласти договори із третіми особами на продаж або придбання такого товару або послуги.
Посередник у таких договорах виступає від свого імені.
 
Сторони (Учасники)
Укласти договір комісії можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дає доручення іншій особі здійснити угоду, називається Комітент, а особа, яка повинна здійснити таку угоду, називається Комісіонер.
 
Істотні умови договору 
Сторони договору комісії обов'язково повинні передбачити предмет договору (товар або послуга), зміст угоди, яку повинен укласти Комісіонер для Комітента (купити або продати), а також визначити вартість товару або послуги.
 
З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій у договорі комісії слід детально прописати порядок виконання сторонами своїх обов'язків, укладення договорів із третіми особами, а також нарахування і сплати комісійної винагороди.
Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.
 
Форма договору
Договір комісії укладається у письмовій формі. Якщо Комісіонер має укласти договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, тоді договір комісії також підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором комісії, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також  Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо сторони домовились про всі істотні умови.
Але якщо законом передбачене обов'язкове нотаріальне посвідчення договору, то він набирає чинності лише з моменту такого посвідчення (див. “Форма договору”).
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір комісії (проста письмова чи нотаріальна — див. “Форма договору”).
Законом або договором можуть бути передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати договір комісії. Комітент має право в будь-який момент відмовитися від договору комісії. Водночас Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли в договорі комісії не встановлений строк його дії.
Контакти Допомога