Договір доручення (загальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається доручити посереднику вчинити які-небудь юридично важливі дії (наприклад, укласти договір).
  • Повірений у договорі діє від імені довірителя.
  • Якщо необхідно, щоб посередник діяв від свого імені, використовуйте договір комісії.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір доручення — це угода, за якою одна сторона (повірений) зобов’язується здійснити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Угода, укладена повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та зобов'язання довірителя.
 
Предметом договору доручення можуть бути майже будь-які юридичні дії, які згідно з умовами договору або виданої повіреному довіреності повірений має здійснити від імені і за рахунок довірителя. Наприклад, повіреному можна доручити укладення угоди, організацію святкового фуршету на честь дня народження компанії, здійснення представницьких функцій тощо.
 
Водночас треба враховувати, що довіритель може доручити повіреному здійснення тільки тих дій, здійснити які він сам має право. Законом також передбачено, що дії, які має здійснити повірений, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими. 
 
Сторони
Укласти договір доручення можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Згідно з нормами чинного законодавства України особа, яка здійснює дії від імені за рахунок іншої особи, іменується Повіреним, а особа, від імені якої здійснюються такі дії, — Довірителем.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити в договорі доручення або виданій Повіреному довіреності, які саме дії повинен здійснити Повірений від імені і за рахунок Довірителя. 
У випадку коли договір доручення укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), також треба передбачити умови відносно ціни послуг і строку дії договору.
 
Форма договору
Договір доручення укладається в письмовій формі. За бажанням сторін договір доручення можна нотаріально посвідчити. 
Для здійснення юридичних дій, передбачених договором, Довіритель повинен видати Повіреному довіреність.
 
Норми права
Відносини, які виникають за договором доручення, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньму прописані всі істотні умови  (див. «Істотні умови договору»), а якщо договір посвідчується нотаріально – з моменту такого посвідчення. 
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору доручення або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й договір (див. “Форма договору”).
Також законом передбачено, що Довіритель або Повірений мають право відмовитись від договору доручення в будь-який час. Відмова від права на відмову від договору доручення є недійсною.
Якщо Повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити іншу сторону про відмову від договору не пізніше ніж за один місяць до його припинення (якщо більш тривалий строк не передбачений договором доручення). 
Контакти Допомога