Договір купівлі-продажу обладнання

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається продати або купити обладнання (верстати, механізми, пристрої, апаратуру і тощо).
  • За договором обладнання передається за плату.
  • Для безкоштовної передачі обладнання використовуйте договір дарування рухомого майна.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу обладнання – це угода, за якою одна сторона передає або зобов'язується передати обладнання у власність другій стороні, яка приймає або зобов'язується прийняти і сплатити за нього певну грошову суму.
Предметом договору  можуть бути машини, верстати, механізми, прилади і т.д.
Предметом договору може бути обладнання, яке є у продавця на момент укладення договору або буде створено (придбано, набуто) продавцем у майбутньому.
 
Сторони
Укласти договір купівлі-продажу рухомого майна можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж і купівлю обладнання, зазначаються у тексті як Продавець і Покупець.
Продавцем може виступати лише власник обладнання, інша особа може це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
У разі якщо обладання - це спільна власність кількох осіб, для його продажу необхідно отримати згоду всіх співвласників. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) обладнання, що належить їм обом.
Покупцем обладнання може бути будь-яка особа, якій не заборонено законом мати у власності такий товар.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити товар у договорі. Тобто договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікуючу інформацію про обладнання (предмет договору).
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається обладнання. В протилежному випадку її доведеться визначати, виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору.
 
У випадку коли договір купівлі-продажу укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет, ціну та строк договору обов'язково повинні бути передбачені договором.   
За домовленістю між сторонами обладнання може передаватися Продавцем Покупцеві як під час укладення договору купівлі-продажу, так і в майбутньому з визначенням конкретних строків або календарних дат.
 
Форма договору
Договір купівлі-продажу обладнання слід укладати в письмовій формі. Також за бажанням сторін договір купівлі-продажу обладнання може бути посвідчений нотаріально.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором купівлі-продажу, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є виключно юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій формі, що й сам договір купівлі-продажу (письмова або з нотаріальним посвідченням - див. "Форма договору").
Законом або договором також можуть бути встановлені випадки, за яких одна із сторін може розірвати договір купівлі-продажу рухомого майна або відмовитися від нього в односторонньому порядку, наприклад:
  • непередання обладнання Продавцем;
  • передання обладнання, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу;
  • передання неякісного обладнання тощо.
Контакти Допомога