Договір суборенди рухомого майна (загальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто хоче здати чи взяти в користування майно, яке перебуває в оренді.
 • Майно передається за плату на строк, який не може перевищувати строк оренди.
 • Для укладання договору суборенди потрібен дозвіл орендодавця.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття  і предмет
Суборенда - це угода, за якою особа, яка отримала майно від власника у тимчасове користування, передає таке майно за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути майно, яке знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди
Фізична особа Іванов І.І. передала 5 верстатів на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що 2 верстати фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду ці 2 верстати.
У цьому прикладі предметом суборенди є частина майна, яка була передана фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли обладнання передається у тимчасове користування третій особі не власником такого майна, а особою, яка отримала це майно у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду майно - Орендар;
 • особа, яка приймає майно в суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Він не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору суборенди (які обов'язково треба включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про майно, яке передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пивом, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також потрібно вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
   
Форма договору
Угода укладається в письмовій формі. 
 
Норми права
Цивільний кодекс України регулює відносини за договором суборенди. Якщо договір укладений юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, відносини регулюються також Господарським кодексом.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Однак договір суборенди транспортного засобу, одна зі сторін якого - фізична особа, набирає чинності лише з моменту нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір суборенди (проста письмова, нотаріальна — див. “Форма договору”).
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Так, Орендар може вимагати розірвання, якщо:
 • Суборендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • майно використовується не за призначенням;
 • майно без дозволу Орендаря передано іншій особі;
 • поведінка Суборендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення майна;
 • Суборендар не приступив до проведення капітального ремонту (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
Суборендар може розірвати договір без згоди Орендаря, якщо:
 • йому передали майно, якість якого не відповідає умовам договору та призначенню майна;
 • Орендар не проводить капітальний ремонт майна (якщо за договором з нього не знято такий обов'язок).
Також договір суборенди припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем.
Контакти Допомога