Агентський договір (загальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається скористатися допомогою агента (посередника), а також агентам (посередникам), які надають професійно свої послуги.
 • За договором агент від імені замовника (довірителя, принципала) укладає договори з третіми особами або сприяє в їх укладенні, а також представляє інтереси замовника (довірителя, принципала) іншими способами.
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
 • Якщо в ролі посередника буде виступати фізична особа, то вам підійде договір доручення (загальний).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет договору
Агентський договір — це угода, в якій одна сторона зобов'язується за рахунок та від імені другої сторони укласти договір з третьою особою або сприяти в укладенні такого договору між другою стороною та третьою особою.
Предмет договору — посередництво агента: пошук клієнтів (замовників, покупців тощо) і укладення з ними (або сприяння в укладенні) договорів, а також інші форми посередництва.
 
Сторони договору
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти агентський договір можуть фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи.
Агентом у такому випадку називається особа, що згідно договору представляє інтереси суб’єкта, а Принципалом – сторона, чиї інтереси представляють. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково мають бути прописані)
Чинне законодавство України вимагає зазначення таких умов:
 • характери надаваних послуг;
 • сфера надання послуг агентом;
 • обов’язки та права сторін;
 • порядок надання послуг;
 • умови, винагорода Агента;
 • термін дії угоди;
 • санкції у випадку порушення умов договору однією із сторін.
Також в агентському договорі слід визначити форму підтвердження повноважень Агента (зокрема, чи є необхідність в оформленні довіреності на виконання Агентом певних дій). 
 
Форма договору
Агентський договір укладають в письмовій формі, незалежно від предмета та умов договору.
 
Норми права
Цивільний та Господарський кодекс України регулюють відносини, що виникають під час укладання договору. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Договір набуває чинності з моменту його укладення.
 
Зміна договору і його розірвання
Агентський договір можна розірвати або внести зміни за згодою сторін шляхом укладення угоди. Вона має укладатися у тій формі, що й сам договір.
Припиняється дія договору в таких випадках:
 • відкликання агентських повноважень; 
 • відмова від подальшого посередництва Агентом, якщо договір без визначеного терміну дії;
 • вибуття сторони договору у разі її припинення (якщо сторона – юридична особа) або смерті (якщо сторона – фізична особа);
 • інші обставини, що припиняють повноваження Принципала або Агента.
Контакти Допомога