Агентський договір на продаж нерухомості

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається через агента (ріелтора) продати свою нерухомість, а також професійним ріелторам, які сприяють продажу об'єктів.
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
 • Якщо продавець та/або агент - фізична особа, використовуйте договір доручення на продаж нерухомості.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Агентський договір — це угода, в якій одна сторона зобов'язується за рахунокта від імені другої сторони продати нерухомість третій особі або сприяти в в такому продажі.
Предметом договору є посередництво агента - пошук покупця нерухомості і укладення з ним (або сприяння в укладенні) договору купівлі-продажу.
 
Сторони
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти агентський договір можуть фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи.
Особа, яка представляє інтереси іншої особи за агентським договором, як правило, називається Агентом, а особа, інтереси якої представляють – Принципалом. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити)
Згідно з нормами чинного законодавства України в агентському договорі необхідно визначити такі умови:
 • параметри і характеристики об'єкта нерухомості, який необхідно продати; 
 • характер агентських послуг;
 • порядок надання агентських послуг;
 • права і обов’язки сторін; 
 • умови і розмір винагороди Агента;
 • строк дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами умов договору.
Також в агентському договорі слід визначити форму підтвердження повноважень Агента, зокрема, якщо є необхідність в оформленні довіреності на виконання Агентом тих або інших дій. 
 
Форма договору
З огляду на пряму норму закону агентський договір необхідно укладати у письмовій формі, незалежно від умов і предмета договору. Якщо згідно з умовами агентського договору Агент зобов'язаний самостійно укласти від імені і за рахунок Принципала договір (договори) на продаж нерухомості на користь останнього, такий агентський договір слід посвідчити нотаріально або ж видати Агенту нотаріально посвідчену довіреність на укладення договору на продаж нерухомості.
 
Норми права
Відносини, які виникають за агентським договором, регулюються Господарським кодексом України і Цивільним кодексом України, а також Земельним кодексом України - якщо предметом агентського договору є продаж земельної ділянки.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в договорі прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»). А якщо договір посвідчується нотаріально – з моменту такого посвідчення.
 
Зміна і розірвання договору.
Зміна агентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й договір.
Також агентський договір припиняється в наступних випадках:
 • відкликання Принципалом повноважень Агента;
 • відмови Агента від подальшого здійснення посередництва за агентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; 
 • вибуття однієї зі сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа); 
 • виникнення інших обставин, які припиняють повноваження Агента або Принципала.

 

Контакти Допомога