Договір дарування житлового будинку

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається подарувати або прийняти в дар житловий будинок.
 • Договір потрібно посвідчити в нотаріуса. 
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір дарування житлового будинку – це угода про безоплатну передачу житлового будинку у власність іншій особі.
Дар може передаватись одразу, або через деякий строк, чи з настанням певної обставини.
На одержувача дару договором може бути покладено обов'язок вчинити певні дії (або утриматись від їх вчинення) на користь третіх осіб.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дарує житловий будинок, називається Дарувальник, а та, що приймає – Обдаровуваний.
Дарувальником може виступити тільки власник житлового будинку, а інші особи - лише за його нотаріально посвідченим дорученням, яке має містити ім'я (найменування) Обдаровуваного (наприклад, довіреність, договір доручення).
Юридичні особи (АТ, ТОВ та інші товариства) можуть дарувати будь-що один одному, тільки якщо це право прямо встановлено установчими документами (статутом) Дарувальника.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • всю ідентифікуючу інформацію про житловий будинок: місце знаходження, метраж, кількість поверхів (кімнат) тощо;
 • строк, через який Дарувальник має передати дарунок Обдаровуваному (у випадку коли сторони домовились про передачу дарунка у майбутньому);
 • відкладальну обставину*, після настання якої Дарувальник зобов'язаний передати нерухомість Обдаровуваному (за домовленістю сторін щодо відкладальної обставини);
 • обов'язок на користь третьої особи (якщо договором передбачається обов'язок Обдаровуваного вчинити певну дію майнового або немайнового характеру на користь третьої особи).
 
Форма договору
Договір оформлюється у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором дарування, регулюються Цивільним кодексом України, а також Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після його підписання і ноатріального посвідчення, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Право власності нового власника необхідно зареєструвати у нотаріуса або в Державній реєстраційній службі.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в письмовій формі з нотаріальним посвідченням.
 
Закон передбачає випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання. Обдаровуваний у будь-який час має право відмовитися від дару (до його прийняття).
Дарувальник має право розірвати договір дарування з вимогою повернення дарунка, якщо:
 • Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в цьому випадку спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування);
 • Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для Дарувальника велику немайнову цінність;
 • внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до дарунка, що становить культурну цінність, цей дарунок може бути знищено або істотно пошкоджено;
 • у разі порушення Обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. 
При цьому Дарувальник має право вимагати повернення дарунка, лише якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.
 

 
* Відкладальна обставина - обставина, щодо якої невідомо, настане вона чи ні.
Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала. 
Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала.
Контакти Допомога