Договір підряду (побутового)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається замовити роботи щодо поліпшення побутових умов або професійно виконує такі роботи.
  • За договором виконуються роботи з установки вікон, дверей, сантехніки, укладання плитки та ін.
  • Для ремонтних робіт використовуйте договір побутового підряду на ремонт квартири.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
За договором підряду одна особа зобов'язується виконувати роботи для задоволення побутових чи інших особистих потреб іншої особи, а інша особа зобов'язується приймати та оплачувати такі роботи.
Предметом договору побутового підряду є роботи по задоволенню побутових потреб.
 
Договір побутового підряду є публічним договором, тобто його умови повинні бути однаковими для всіх замовників таких робіт.
 
Сторони
Особа, що виконує роботи, називається Підрядник, а особа, для задоволення потреб якої виконуються роботи, - Замовник.
Чинне законодавство передбачає, що в якості Підрядника за договором побутового підряду може бути тільки суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі побутового підряду, які саме роботи повинні виконуватися Підрядником за завданням Замовника.
Враховуючи, що роботи за договором побутового підряду виконуються на платній основі, сторонам слід погодити в договорі вартість таких робіт. Вартість робіт, зокрема, може визначатися відповідно до прейскурантів (цінників) або тарифів Підрядника.
З метою уникнення можливих непорозумінь та суперечок у тексті договору слід передбачити також умови щодо:
  • положення про якість виконуваних робіт;
  • норми щодо матеріалу (з чийого матеріалу виконуються роботи);
  • відповідальності сторін.
Окремої уваги заслуговує той факт, що договір побутового підряду є публічним і його умови мають бути однаковими для всіх споживачів (замовників). Підрядник не має права надавати переваги одному споживачеві (замовнику) перед іншим щодо укладення договору побутового підряду.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором побутового підряду, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про захист прав споживачів”.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані  всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).
 
Зміна та розірвання
Зміна договору побутового підряду або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору.
Крім того, Замовник може до здачі виконаної роботи відмовитися від договору, сплативши частину вартості роботи пропорційно тій, що була фактично виконана, і відшкодувавши Підряднику понесені до цього часу витрати.
Замовник також має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від Підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі Замовник.
Контакти Допомога