Договір позички нежитлового приміщення

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти у безкоштовне користування нежитлове приміщення (офіс, склад, стоянку тощо).
  • Договір потрібно посвідчити в нотаріуса, якщо приміщення передається на три роки і довше.
  • Для передачі приміщення в платне користування використовуйте договір оренди нежитлового приміщення.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички нежитлового приміщення – це угода про безоплатну передачу нежитлового приміщення в користування на певний строк. По завершенні строку позички нежитлове приміщення повертається власнику.
Предметом договору позички нежитлового приміщення може бути офіс, склад, виробниче приміщення, цех.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати нежитлове приміщення в безоплатне користування особі, яка є її засновником (учасником), керівником (членом органу управління або контролю).
Особа, яка передає нежитлове приміщення в користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник нежитлового приміщення, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про нежитлове приміщення, яке передається. Також вказати термін договору.
Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, то необхідно обов'язково визначити в договорі термін позички.
 
Форма договору
Договір позички нежилого приміщення укладається у письмовій формі, а якщо строк договору становить 3 і більше років, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню, а право користування - реєстрації в Державній реєстраційній службі або у нотаріуса.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а якщо договір укладено між юридичними особами або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписаня, якщо в договорі прописані усі істотні умови договору, але є і винятки:
  • лише з моменту нотаріального посвідчення набирає чинності договір позички нежитлового приміщення, укладений на 3 і більше років. Право користування приміщенням підлягає державній реєстрації.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й  договір позички (проста письмова, нотаріальна — див. “Форма договору”).
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення нежитлового приміщення у разі, якщо:
  • у зв'язку з непередбаченими обставинами нежитлове приміщення стало потрібним йому самому;
  • користування нежитловим приміщенням не відповідає його призначенню та умовам договору;
  • нежитлове приміщення самочинно передане у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з нежитловим приміщенням воно може бути знищене або пошкоджене.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати нежитлове приміщення в користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Контакти Допомога