Договір позички обладнання

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти в безкоштовне користування обладнання.
  • Для передачі обладнання в платне користування використовуйте договір оренди обладнання.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички обладнання – це угода про безоплатну передачу обладнання у користування на певний строк. По завершенні строку позички обладнання повертається власнику.
Предметом договору позички обладнання можуть бути станки, побутова техніка, заводський конвеєр, електричний інструмент для ремонту тощо.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати обладнання в безоплатне користування особі, яка є її засновником (учасником), керівником (членом органу управління або контролю).
Особа, яка передає обладнання в користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник майна, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про обладнання, яке передається.
Також бажано вказати термін договору. Якщо він не встановлений, то буде визначатись, виходячи з цільового призначення переданого обладнання. Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, то необхідно обов'язково визначити в договорі термін позички.
 
Форма договору
Договір позички обладнання побутового призначення між фізичними особами може укладатися як письмово, так і усно, у всіх інших випадках — лише у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання,  якщо в ньому прописані  всі істотні умови договору.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір позички (усна, проста письмова — див. “Форма договору”).
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:
  • у зв'язку з непередбаченими обставинами обладнання стало потрібним йому самому;
  • користування обладнанням не відповідає його призначенню та умовам договору;
  • обладнання самочинно передано у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з обладнанням воно може бути знищене або пошкоджене.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати обладнання у користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Контакти Допомога