Договір оренди обладнання

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто хоче здати в оренду або орендувати обладнання.
 • Обладнання передається на певний строк за плату.
 • Для безкоштовної передачі обладнання в користування використовуйте договір позички обладнання.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди обладнання – це угода про передачу обладнання в користування за плату на певний строк.
Предметом договору оренди можуть бути речі, призначені для багаторазового використання і які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.
Предметом договору оренди не можуть бути речі, які у процесі їх використання за цільовим призначенням знищуються або припиняють своє існування у первісному вигляді.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка передає обладнання в оренду, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник обладнання, а інші особи – лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про обладнання, яке передається;
 • строк оренди;
 • розмір орендної плати.
За вибором сторін орендна плата може вноситися грошима або речами. Вона має вноситися щомісячно, якщо інше не встановлено у договорі.
Якщо хоча б однією з сторін є фізична особа, а не підприємець:
у договорі можна не зазначати строк, тоді договір буде діяти, доки одна зі сторін не заявить про його розірвання (за місяць до розірвання).
Якщо обидві сторони фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, то у договорі також обов'язково має бути зазначено:
 • обладнання (склад і вартість устаткування з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого обладнання та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором оренди, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір оренди (письмова — див. “Форма договору”).
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Орендодавець може зробити це в наступних випадках:
 • якщо Орендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо обладнання використовується не за призначенням;
 • якщо обладнання без дозволу Орендодавця передано в суборенду;
 • якщо поведінка Орендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення обладнання;
 • якщо Орендар не приступив до проведення капітального ремонту (у випадках, коли договір передбачає, що такий обов'язок покладено на Орендаря).
А Орендар може розірвати договір без згоди Орендодавця, якщо:
 • йому передали обладнання, якість якого не відповідає умовам договору та призначенню обладнання;
 • Орендодавець не проводить капітальний ремонт обладнання (якщо за договором його не звільнено від виконання цього обов'язку).
Контакти Допомога