Договір позички рухомого майна

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти у безкоштовне користування майно.
  • Для передачі майна у платне користування використовуйте договір оренди рухомого майна.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички рухомого майна – це угода про безоплатну передачу майна в користування на певний строк. По завершенні терміну позики майно повертається власнику.
Предметом договору позички рухомого майна можуть бути станки, побутова техніка, заводський конвеєр, електричний інструмент для ремонту тощо.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати рухоме майно в безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.
Особа, яка передає майно в користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник рухомого майна, а інші - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про майно, яке передається.
Також бажано вказати строк договору. Якщо строк договору позички не встановлений, він визначається, виходячи з цільового призначення переданого майна. Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, то необхідно обов'язково визначити у договорі строк позички.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі. А договір позички рухомого майна (побутового призначення) між фізичними особами може укладатися як письмово, так і усно.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (є укладеним) з моменту його підписання, якщо в договорі прописані всі істотні умови договору.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору здійснюється шляхом укладання додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір позички (усна, проста письмова — див. “Форма договору”).
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення майна у разі, якщо:
  •  у зв'язку з непередбаченими обставинами передане майно стало потрібно йому самому;
  • користування майном не відповідає його призначенню та умовам договору;
  • майно самочинно передано у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з майном воно може бути знищене або пошкоджене.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати майно у користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Контакти Допомога