Договір оренди рухомого майна

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто хоче здати в оренду або орендувати будь-яке майно (крім нерухомого).
 • Майно передається на певний строк за плату.
 • Для безкоштовної передачі рухомого майна в користування підійде договір позички рухомого майна.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди рухомого майна – це угода про передачу такого майна у користування за плату на певний строк.
 
Предметом договору оренди можуть бути речі, призначені для багаторазового використання і які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Такими речами є, наприклад, обладнання (станок, побутова техніка).
 
Предметом договору оренди рухомого майна не можуть бути речі, які у процесі їх використання за цільовим призначенням знищуються або припиняють своє існування у первісному вигляді. Наприклад, гречка: вона може використовуватися як продукт харчування і як посадковий матеріал. Як у першому, так і в другому випадку гречка буде "знищена" після її використання. Також якщо гречку зберігати тривалий час, вона припинить своє існування у первісному вигляді, втративши свої корисні якості.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка передає майно в оренду, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник майна, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Законвимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про майно, яке передається;
 • строк оренди;
 • розмір орендної плати.
За вибором сторін орендна плата може вноситися грошима або речами. Вона має вноситися щомісячно, якщо інше не встановлено у договорі.
Якщо хоча б однією з сторін є фізична особа, а не підприємець:
у договорі можна не зазначати строк, тоді договір буде діяти, доки одна зі сторін не заявить про його розірвання (за місяць до розірвання).
Якщо обидві сторони фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, то в договорі також потрібно вказати:
 • майно (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором оренди, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями — також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й договір оренди (письмова — див. “Форма договору”).
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Орендодавець може зробити це в одному з таких випадків:
 • якщо Орендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо майно використовується не за призначенням;
 • якщо майно без дозволу Орендодавця передано в суборенду;
 • якщо поведінка Орендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення майна;
 • якщо Орендар не приступив до проведення капітального ремонту (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
А Орендар може розірвати договір без згоди Орендодавця, якщо:
 • йому передали майно,  якість якого не відповідає умовам договору та призначенню майна;
 • Орендодавець не проводить капітальний ремонт майна (якщо за договором з нього не знято такий обов'язок).
Контакти Допомога