Договір купівлі-продажу житлової кімнати

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається продати або купити кімнату.
  • Договір необхідно посвідчити у нотаріуса.
  • Для безкоштовної передачі (дарування) кімнати використовуйте договір дарування нерухомості.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу нерухомого майна – це угода, за якою одна сторона передає або зобов'язується передати нерухоме майно у власність другій стороні за певну грошову суму.
Предметом договору у цьому випадку є житлова кімната.
 
Сторони
Укласти договір купівлі-продажу житлової кімнати можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж та купівлю житлової кімнати, називаються відповідно — Продавець і Покупець.
Продавцем може виступати лише власник житлової кімнати, інша особа може це зробити лише за його нотаріально посвідченим дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
Слід пам'ятати, що купівля-продаж за своєю правовою природою є правочином щодо розпорядження майном. У разі якщо кімната - це спільна власність кількох осіб, для її продажу необхідно отримати згоду всіх співвласників. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) кімнати, що належить їм обом.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити нерухоме майно в договорі. Тобто договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікуючу інформацію про житлову кімнату: адресу знаходження, площу тощо. 
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається житлова кімната. В протилежному випадку її доведеться визначати, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічну нерухомість на момент укладення договору.
 
У випадку коли договір купівлі-продажу житлової кімнати укладається між фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами, умови про ціну та строк договору обов'язково повинні бути передбачені договором.   
За домовленістю між сторонами житлова кімната може передаватися Продавцем Покупцеві як під час укладення договору купівлі-продажу, так і в майбутньому. При цьому передання житлової кімнати в майбутньому слід визначити певним строком чи вказівкою на календарну дату. 
 
Форма договору
Договір купівлі-продажу нерухомого майна оформлюється у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором купівлі-продажу нерухомого майна, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи або фізичні особи - підприємці – Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після його підписання і ноатріального посвідчення, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Право власності нового власника необхідно зареєструвати у нотаріуса або в Державній реєстраційній службі.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору купівлі-продажу нерухомого майна або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена письмово, засвідчена та зареєстрована у нотаріуса. 
Контакти Допомога