Договір найму квартири

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти квартиру.
 • Квартира передається в користування за плату.
 • Для здачі нерухомості безкоштовно використовуйте договір позички квартири.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір найму квартири – це угода про передачу в користування житлового приміщення (квартири) за плату.
Передати в найм за цим договором можна лише нерухоме майно, цільовим призначенням якого є проживання в ньому.
 
Сторони угоди
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Але юридичні особи можуть наймати житло лише для проживання своїх працівників.
Орендодавцем іменується сторона, яка передає житло в оренду, Орендарем – сторона, яка приймає.
Крім того, у ролі Орендодавця може бути виключно власник житла, здати приміщення в оренду інші особи можуть тільки з його офіційного дозволу (письмового дозволу, довіреності, договору доручення).
 
Істотні умови договору (які обов'язково включити в договір)
Відповідно до закону у договорі необхідно вказати наступні пункти:
 • інформація, яка ідентифікує житло (площа, кількість кімнат, поверх, адреса);
 • термін оренди;
 • розмір орендної плати.
За бажанням учасників угоди плата може бути внесена речами або грошима. До того ж, вносити її необхідно щомісяця, якщо інші умови не зазначені в договорі. Якщо термін оренди не зазначений, договір вважається укладеним на п'ять років.
Якщо обидві сторони - фізичні особи - підприємці та/або юридичні особи, то в договорі також потрібно вказати:
 • квартиру (склад і вартість квартири з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованої квартири та умови її повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір найму квартири необхідно укладати письмово. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Житловим кодексом УРСР, Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання
Сторони угоди мають право за обопільною згодою змінити або розірвати угоду шляхом складання додаткового договору. Він повинен укладатися в письмовій формі. Закон також передбачає випадки одностороннього розірвання договору. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендодавець повинен попередити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Орендар має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
Контакти Допомога