Договір суборенди житлового приміщення

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житло.
 • Приміщення передається в користування за плату.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда житлового приміщення - це угода, згідно з якою особа, яка отримала житлове приміщення від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає таке житлове приміщення за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути житлове приміщення, яке знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди житлового приміщення
Фізична особа Іванов І.І. передала власне житлове приміщення на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що частина житлового приміщення фірмою "Омега" практично не використовується, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду ту частину житлового приміщення, яку вона не використовує.
У цьому прикладі предметом суборенди є частина житлового приміщення, яка була передана фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли приміщення передається у тимчасове користування третій особі не власником такого приміщення, а особою, яка отримала це приміщення у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду житлове приміщення - Орендар;
 • особа, яка приймає житлове приміщення в суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Ореднодавець не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про житлове приміщення, яке передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановлені у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також треба вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість житлового приміщення з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
   
Форма договору
Договір суборенди житлового приміщення повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди, регулюються Цивільним кодексом України, Житловим кодексом УРСР. Якщо договір укладено між між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцямии, також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендаря у разі: 
 • невнесення Суборендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Суборендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Якщо предметом договору є частина житлового будинку, договір може бути розірваний на вимогу Орендаря у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендаря та членів його сім'ї. Орендар повинен попередити Суборендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Суборендар має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендаря за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
 
Договір суборенди припиняється і в тому разі, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
Контакти Допомога