Договір суборенди квартири

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти квартиру, що знаходиться в оренді.
 • Квартира передається в користування за плату.
 • Для укладення договору потрібен дозвіл власника.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда квартири - це угода, згідно з якою особа, яка отримала квартиру від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає таку квартиру за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути квартира, яка знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди квартири
Фізична особа Іванов І.І. передала власну квартиру на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що квартира фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає квартиру їй в оренду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли квартира передається у тимчасове користування третій особі не власником такої квартири, а особою, яка отримала цю квартиру в тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду квартиру - Орендар;
 • особа, яка приймає квартиру в суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Він не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору суборенди (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про квартиру, яка передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі потрібно вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість квартири з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір суборенди квартири повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди квартири, регулюються Цивільним кодексом України, а також:
 • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
 • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди.
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендаря у разі: 
 • невнесення Суборендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Суборендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Договір може бути розірваний на вимогу Орендаря у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендар повинен попередити Суборендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Суборендар має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендаря за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
 
Договір суборенди припиняється і в тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
Контакти Допомога