Договір суборенди кімнати

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житлову кімнату, що знаходиться в оренді.
 • Кімната передається в користування за плату.
 • Для укладення договору потрібен дозвіл власника.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда кімнати - це угода, згідно з якою особа, яка отримала кімнату від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає таку кімнату за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути кімната, яка знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди кімнати
Фізична особа Іванов І.І. передала власну 4-кімнатну квартиру на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що 3 кімнати фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду ті 3 кімнати, які вона не використовує.
У цьому прикладі предметом суборенди є 3 кімнати, які були передані фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли кімната передається у тимчасове користування третій особі не власником такої кімнати, а особою, яка отримала цю кімнату в тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду кімнату - Орендар;
 • особа, яка приймає кімнату в суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Ореднодавець не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору суборенди (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про кімнату, яка передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо обидві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також потрібно вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість кімнати з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір суборенди кімнати повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди кімнати, регулюються Цивільним кодексом України, а також:
 • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
 • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди до договору. 
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди.
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендаря у разі: 
 • невнесення Суборендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Суборендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Договір може бути розірваний на вимогу Орендаря у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендаря та членів його сім'ї. Орендар повинен попередити Суборендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Суборендар має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендаря за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
 
Також договір суборенди припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
Контакти Допомога