Договір суборенди обладнання

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто хоче здати або взяти в користування обладнання, яке знаходиться в оренді.
 • Обладнання передається за плату на строк, який не може перевищувати строк оренди.
 • Для укладення договору потрібен дозвіл орендодавця.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Суборенда обладнання - це угода, згідно з якою особа, яка отримала обладнання від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає таке обладнання за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору суборенди може бути обладнання, яке знаходиться в оренді.
 
Приклад договору суборенди обладнання
Фізична особа Іванов І.І. передала 5 одиниць власного обладнання на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що 2 одиниці обладнання фірмою "Омега" практично не використовуються, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір суборенди з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду 2 одиниці цього обладнання.
У цьому прикладі предметом суборенди є частина обладнання, яка була передана фірмі "Дельта" у суборенду.
Договір суборенди укладається у випадках, коли обладнання передається у тимчасове користування третій особі не власником такого майна, а особою, яка отримала це обладнання у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в суборенду обладнання - Орендар;
 • особа, яка приймає обладнання у суборенду - Суборендар.
Особа, яка передає Орендарю власне майно, іменується Орендодавець. Ореднодавець не підписує договір суборенди, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови (які обов'язково треба включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про обладнання, яке передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк суборенди (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Орендарем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пивом, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Орендар і Суборендар - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також треба вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість устаткування з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір має бути укладено у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором суборенди обладнання, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в письмовій формі.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди. Орендар може зробити це в одному з таких випадків:
 • якщо Суборендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо обладнання використовується не за призначенням;
 • якщо обладнання без дозволу Орендаря передано іншій особі;
 • якщо поведінка Суборендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення обладнання;
 • якщо Суборендар не приступив до проведення капітального ремонту обладнання (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
Суборендар може розірвати договір без згоди Орендаря, якщо:
 • йому передали обладнання,  якість якого не відповідає умовам договору та його призначенню;
 • Орендар не проводить капітальний ремонт обладнання (якщо за договором з нього не знято такий обов'язок).
Також договір суборенди припиняється у тому випадку, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Орендарем, на підставі якого укладений договір суборенди.
Контакти Допомога