Договір піднайму (суборенди) житлового будинку

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти будинок, який знаходиться в оренді.
 • Будинок передається в користування за плату.
 • Для укладення договору потрібен дозвіл власника.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Піднайм (суборенда) житлового будинку - це угода, згідно з якою особа, яка отримала житловий будинок від власника у тимчасове користування за договором оренди, передає його за договором третій особі також у тимчасове користування.
Предметом договору піднайму може бути житловий будинок, який знаходиться в оренді.
 
Приклад договору піднайму житлового будинку
Фізична особа  Іванов І.І. передала власний житловий будинок на 2 роки в оренду фірмі "Омега". Через деякий час виявляється, що частина житлового будинку фірмою "Омега" практично не використовується, тож з метою економії ресурсів фірма "Омега" з дозволу Іванова І.І. укладає договір піднайму з фірмою "Дельта" і передає їй в оренду ту частину житлового будинку, яку вона не використовує.
Договір піднайму укладається у випадках, коли житловий будинок передається у тимчасове користування третій особі не власником такого будинку, а особою, яка отримала цей будинок у тимчасове користування за договором оренди.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Сторони за договором іменуються так:
 • особа, яка передає в піднайм житловий будинок - Піднаймодавець;
 • особа, яка приймає житловий будинок в піднайм - Піднаймач.
Особа, яка передає Піднаймодавцю власне майно, іменується Орендодавець. Він не підписує договір піднайму, але може згадуватись у ньому в якості власника такого майна. 
 
Істотні умови договору піднайму (які обов'язково треба включити до договору)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про житловий будинок, який передається;
 • розмір орендної плати;
 • строк піднайму (не повинен перевищувати строку договору оренди, укладеного між Піднаймодавцем і Орендодавцем).
За вибором сторін орендна плата вноситься грошима або речами (наприклад, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо дві сторони - Піднаймодавець і Піднаймач - є фізичними особами - підприємцями і/або юридичними особами, у договорі також треба вказати:
 • об'єкт оренди (склад і вартість кімнати з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір піднайму житлового будинку повинен бути укладений у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Цивільним кодексом України, а також:
 • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
 • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку розірвати договір оренди.
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Піднаймодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Піднаймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Якщо предметом договору є частина житлового будинку, договір може бути розірваний на вимогу Піднаймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Піднаймодавця та членів його сім'ї. Піднаймодавець повинен попередити Піднаймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Піднаймач має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Піднаймодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.
 
Також договір піднайму припиняється у тому разі, якщо буде розірвано або припинено основний договір оренди між Орендодавцем і Піднаймодавцем, на підставі якого укладений договір піднайму.
Контакти Допомога