Договір зберігання

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати послуги зберігання майна або скористатися такими послугами.
  • На зберігання може передаватися тільки рухоме майно.
  • Для забезпечення збереження житла чи іншої нерухомості використовуйте договір охорони об'єкта.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір зберігання - це договір, згідно з яким одна сторона передає на зберігання річ (майно), а друга сторона зобов'язується зберігати цю річ (майно) і повернути її у повній цілості в обумовлений строк.
Передати на зберігання можна практично будь-яку річ (майно), визначену індивідуальними ознаками (персидський килим ручної роботи, настінні годинники, картина і т.д.) або ж родовими (борошно, цукор, гречка і т.д.). Водночас є речі, які не передаються на зберігання, наприклад, цінні папери, гроші, нерухомість і т.ін. Зберігання такого майна оформляється іншими видами договорів.
 
Сторони
Укласти договір зберігання можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Сторона договору зберігання, яка передає речі (майно) на зберігання, називається Поклажодавець, а сторона, яка приймає і зберігає речі (майно) - Зберігач.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Закон вимагає обов'язково належним чином ідентифікувати річ (майно), що передається на зберігання (предмет договору). Якщо майно не можна ідентифікувати (борошно, цукор, гречка та інше), то потрібно вказати його ознаки (характеристики) - сорт, клас, масу, обсяг, щільність, зв'язність та інше.
Якщо сторони є юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, також необхідно передбачити строк дії договору та розмір оплати за надані послуги зі зберігання речі (майна).
 
Форма договору
Договір зберігання слід укладати в письмовій формі, незалежно від того, ким є сторони і що передається на зберігання.
Вважається, що сторони уклали договір зберігання в письмовій формі, якщо прийняття речі (майна) на зберігання підтверджено розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним Зберігачем.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором зберігання, регулюються Цивільним кодексом України, а також Господарським кодексом України, якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання за наявності в ньому всіх істотних умов або з моменту видачі Зберігачем розписки, квитанції або іншого документа, що підтверджує прийняття речі (майна) на зберігання.
 
Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди до договору. 
Водночас необхідно пам'ятати, що згідно з нормами чинного законодавства України Поклажодавець має право в будь-який момент зажадати повернення речі (майна), переданої на зберігання.
Контакти Допомога