Договір охорони об'єкта

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надавати професійні послуги з охорони об'єктів, а також тим, хто має намір замовити послуги охорони.
  • Послуги охорони може надавати тільки суб'єкт, що має ліцензію.
Поняття і предмет
Договір охорони об'єкта — це угода, згідно з якою одна сторона передає під охорону об'єкт (нерухоме майно), а друга сторона зобов'язується здійснити охорону такого об'єкта.
Предмет договору —  надання послуг з охорони відповідного об'єкта нерухомого майна (офісу, квартири, будинку тощо).
 
Сторони
Сторона, яка передає об'єкт під охорону, називається Замовником, а сторона, яка здійснює охорону об'єкта — Виконавцем.
Згідно з нормами чинного законодавства Виконавцем може бути фізична особа - підприємець або юридична особа, яка надає послуги охорони і має ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг охорони.
Тоді як Замовником може бути фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково належним чином ідентифікувати об'єкт, переданий під охорону. У договорі необхідно передбачити строк дії договору та розмір оплати за надані послуги з охорони об'єкта. Також необхідно визначити умови відшкодування Виконавцем шкоди, заподіяної через неналежне виконання ним своїх зобов'язань.
 
Форма договору
Договір охорони об'єкта слід укладати в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором охорони об'єкта, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про охоронну діяльність», а також Господарським кодексом України, якщо Замовником є ​​юридична особа чи фізична особа - підприємець.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди. 

 

Контакти Допомога