Трудовий договір з керівником

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде власникам юридичних осіб, які збираються найняти на роботу керівника (директора, генерального директора та ін.).
 • Договір не може погіршувати становище керівника порівняно з чинним законодавством.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття 
Трудовий договір з керівником є ​​угодою між працівником, який обіймає керівну посаду, і роботодавцем (власником юридичної особи). Згідно з угодою керівник зобов'язується виконувати роботу організаційно-управлінського характеру, визначену цією угодою, і підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язаний виплачувати керівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю та колективним договором, у разі якщо такий укладався.
 
Предметом трудового договору є трудові правовідносини між керівником та роботодавцем, а точніше, права і зобов'язання сторін, які реалізуються і виконуються ними.
 
Сторони
Укласти трудовий договір в ролі працівника може виключно фізична особа, а в ролі роботодавця в даному випадку може виступати тільки юридична особа  (в особі його власника, засновника або уповноваженого ними особи або органу).
Особа, яка наймає на роботу, іменується Роботодавець, а та, що наймається - Керівник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Істотними умовами трудового договору є:
 • вид діяльності (робота), яку згідно з договором повинен виконувати Керівник;
 • питання оплати праці;
 • питання випробувального терміну (якщо такий передбачається).
Решта умов відображаються в трудовому договорі за бажанням сторін.
 
Форма договору
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у таких випадках:
 1. організований набір Працівників;
 2. укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 3. укладення контракту;
 4. бажання Працівника укласти угоду в письмовій формі;
 5. укладення трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 КЗпП);
 6. інші випадки, передбачені законодавством України.
 
Норми права
Відносини, що виникають за трудовим договором, регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України "Про зайнятість населення", "Про оплату праці", "Про відпустки" та інше.
 
Укладення договору
Трудовий договір вважається укладеним з моменту фактичного допущення працівника до виконання трудових зобов'язань, тобто до роботи.
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сам договір.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть в односторонньому порядку відмовитися від договору або розірвати трудовий договір. Перелік таких випадків наведений у Кодексі законів про працю України.
Контакти Допомога