Договір купівлі-продажу (універсальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається продати або купити будь-яке майно (крім нерухомості, автомобілів).
  • За договором майно передається за плату.
  • Для безкоштовної передачі майна використовуйте договір дарування рухомого майна.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу майна – це угода, за якою одна сторона передає майно у власність другій стороні, яка зобов'язується сплатити за нього певну грошову суму.
Предметом договору купівлі-продажу може бути майно (меблі, одяг, взуття тощо), яке є у продавця на момент укладення договору, або буде створено (придбано, набуто) продавцем у майбутньому. 
 
Сторони
Укласти договір купівлі-продажу можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж і купівлю майна, зазначаються у тексті як Продавець і Покупець.
Продавцем у договорі купівлі-продажу може виступати лише власник майна, інша особа може це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
У випадку коли майно знаходиться у спільній сумісній власності кількох осіб, необхідно отримати згоду всіх співвласників майна на здійснення його продажу. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) майна, що належить їм обом.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити майно у договорі. Тобто договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікуючу інформацію про майно (предмет договору). 
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається майно. В протилежному випадку її доведеться визначати, виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічне майно на момент укладення договору.
 
У випадку коли договір купівлі-продажу укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет, ціну та строк договору обов'язково повинні бути передбачені договором.   
За домовленістю між сторонами майно може передаватися Продавцем Покупцеві як під час укладення договору купівлі-продажу, так і в майбутньому із визначенням конкретного терміну або вказівкою календарної дати.
 
Форма договору
Договір купівлі-продажу укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини за договором регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є виключно юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці, також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена у тій самій формі, що й сам договір.
Одна зі сторін може відмовитися від угоди або вимагати її розірвання, зокрема, якщо:
  • Продавець не передав майно;
  • майно, яке передав Продавець, не відповідає умовам угоди;
  • майно неякісне.
Контакти Допомога