Цивільно-правова угода (трудова угода)

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Цивільно-правова угода (трудова угода) є звичайним договором на надання послуг, тільки адаптованим до відносин, які виникають між роботодавцем і найманим співробітником.
У такій угоді одна сторона, використовуючи свої професійні навички і знання, надає іншій стороні послуги, визначені договором.
 
Предметом цивільно-правової угоди є  роботи та/або послуги, які будуть надаватися в ході виконання даного договору (склад і перелік таких послуг сторони визначають в самому договорі або в додатку до нього).
Цивільно-правова угода (трудова угода) повною мірою не може замінити собою трудовий договір.
 
Так, якщо за трудовим договором на найнятий персонал поширюються накази директора, внутрішній трудовий розпорядок компанії, то на виконавця, найнятого за цивільно-правовим договором, всі ці норми не поширюються, також як і норми трудового законодавства України, якому підпорядковані сторони у трудовому договорі. Він не є співробітником і не входить до штату компанії.
 
Сторони
Роботодавець у цьому договорі іменується Замовником, Замовником може бути юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець.
Співробітник у цьому договорі іменується Виконавцем, Виконавцем може бути фізична особа або фізична особа - підприємець. Виходячи з цілей даного договору, Виконавцем не може бути юридична особа.
 
 Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційну інформацію про послугу.
Якщо Замовником є ​​фізична особа - підприємець та/або юридична особа, а з боку Виконавця виступає фізична особа - підприємець, то в договорі також необхідно вказати:
  • термін договору;
  • вартість послуг.
Необхідно пам'ятати, що податковий орган і сам Виконавець за певних обставин мають право визнати такі відносини трудовими;
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за цивільно-правовою угодою (трудовою угодою), регулюються Цивільним кодексом України, а також Законом України «Про захист прав споживачів», якщо Замовником є фізична особа, а Виконавцем - фізична особа - підприємець.
 
Укладення договору
Цивільно-правова угода (трудова угода) вважається укладеною (набирає чинності) з моменту її підписання, якщо в ній прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
Сторони можуть обумовити, що цивільно-правова угода (трудова угода) має бути посвідчена нотаріально. В такому випадку вона вважається укладеною з моменту її посвідчення.
 
Зміна і розірвання
Зміна цивільно-правової угоди (трудової угоди) проводиться за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сама угода. Цивільно-правова угода (трудова угода) може бути розірвана, у тому числі шляхом односторонньої відмови від неї. Порядок такої відмови вказується в договорі.
Контакти Допомога