Договір поворотної фінансової допомоги працівнику

Всі договори

Кому підійде договір:

Поняття і предмет
Договір поворотної фінансової допомоги працівнику від підприємства (позики) - це угода, за якою юридична особа передає своєму працівникові суму грошових коштів на умовах повернення цієї суми.
Предметом договору можуть бути грошові кошти.
 
Передача суми грошових коштів на умовах її повернення за своєю суттю є договором позики, але в цілях оподаткування законодавець поділяє цю угоду на два поняття: позика та поворотна фінансова допомога.
Таким чином, якщо ви передаєте суму грошових коштів на умовах її повернення без нарахування відсотків, то це поворотна фінансова допомога, а якщо відсотки нараховуються - позика.
 
Сторони
Сторонами даного договору є підприємство і працівник цього підприємства.
Підприємство (юридична особа), яка передає гроші, іменується Позикодавець.
Працівник (фізична особа), який одержує гроші, іменується Позичальник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • суму і валюту грошей;
  • зобов'язання Позичальника повернути суму;
  • положення про те, що фінансова допомога є безпроцентною.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі, підписи під ним ставить Позичальник і Позикодавець в особі директора підприємства.
Якщо директор отримує поворотну фінансову допомогу від підприємства, він підписує договір як одержувач грошових коштів (Позичальник). Важливо: директор не може підписати договір від імені підприємства (Позикодавця) згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України. У цьому випадку договір від імені підприємства (Позикодавця) може підписати третя особа, уповноважена протоколом зборів засновників або довіреністю, яку підписує директор підприємства.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позики, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником грошових коштів.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога