Договір поворотної фінансової допомоги юридичній особі від засновника

Всі договори

Кому підійде договір:

Поняття і предмет
Договір поворотної фінансової допомоги (позики) - це угода, згідно з якою засновник (учасник) передає юридичній особі, засновником (учасником) якої він є, суму грошових коштів на умовах повернення цієї суми.
Предметом договору можуть бути грошові кошти.
 
Передача суми грошових коштів на умовах її повернення за своєю суттю є договором позики, але в цілях оподаткування законодавець поділяє цю угоду на два поняття: позика та поворотна фінансова допомога.
Таким чином, якщо ви передаєте суму грошових коштів на умовах її повернення без нарахування відсотків, то це поворотна фінансова допомога, а якщо відсотки нараховуються - позика.
 
Сторони
Сторонами даного договору є підприємство та його засновник.
Засновник (учасник), що передає гроші, іменується Позикодавець. Позикодавцем може бути юридична або фізична особа.
Підприємство (юридична особа), яка отримує гроші, іменується Позичальник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • суму і валюту грошей;
  • зобов'язання Позичальника повернути суму;
  • положення про те, що фінансова допомога є безпроцентною;
  • термін договору, якщо засновником є юридична особа.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі, підписи під ним ставить Позикодавець і Позичальник в особі директора підприємства.
Якщо фізична особа є одночасно і засновником (Позикодавцем), і директором підприємства (Позичальником), то вона не може підписати договір від імені підприємства згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
Якщо засновником (Позикодавцем) є юридична особа, директор якої за сумісництвом працює директором підприємства (Позичальника), то вона  не може підписати договір і від імені Позикодавця, і від імені Позичальника згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
 
У цих випадках договір від імені підприємства (Позичальника) може підписати третя особа, уповноважена довіреністю, яку підписує директор підприємства (Позичальник).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позики, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо засновником є юридична особа, також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником грошових коштів.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога