Договір позики підприємству від засновника (учасника)

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позики підприємству від засновника (учасника) - це угода, згідно з якою засновник (учасник) передає підприємству, засновником (учасником) якого він є, грошові кошти на умовах їх повернення через певний строк.
Предмет договору - грошові кошти.
Договір позики передбачає нарахування відсотків. Якщо ви передаєте суму грошових коштів на умовах її повернення без нарахування відсотків, то це буде вважатися поворотною фінансовою допомогою. 
 
Сторони
Сторонами даного договору є підприємство та його засновник.
Засновник (учасник), що передає гроші, іменується Позикодавець. Позикодавцем може бути юридична або фізична особа.
Підприємство (юридична особа), яка отримує гроші, іменується Позичальник.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • суму та валюту грошей;
  • строк позики;
  • чи виплачуються відсотки за користування сумою позики (в якому розмірі і порядку).
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в листі №10-1390/0/4-12 від 27.09.2012 р. підтвердив право фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, надавати кошти під відсоток. 
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі, підписи під ним ставить Позикодавець і Позичальник в особі директора підприємства.
Якщо фізична особа є одночасно і засновником (Позикодавцем), і директором підприємства (Позичальником), то ця особа не може підписати договір від імені підприємства згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
Якщо засновником (Позикодавцем) є юридична особа, директор якої за сумісництвом працює директором підприємства (Позичальника), то ця особа згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України не може підписати договір як від імені Позикодавця, так і від імені Позичальника.
У цих випадках договір від імені підприємства (Позичальника) може підписати третя особа, уповноважена довіреністю, яку підписує директор підприємства (Позичальник).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позики, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником грошових коштів.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання відбувається за допомогою укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога