Договір поворотної фінансової допомоги засновнику юридичної особи

Всі договори

Кому підійде договір:

Поняття і предмет
Договір поворотної фінансової допомоги (позики) - це угода, за якою юридична особа передає своєму засновнику (учаснику) суму грошових коштів на умовах повернення цієї суми.
Предметом договору можуть бути грошові кошти.
 
Передача суми грошових коштів на умовах її повернення за своєю суттю є договором позики, але в цілях оподаткування законодавець поділяє цю угоду на два поняття: позика та поворотна фінансова допомога.
Отже, якщо ви передаєте суму грошових коштів на умовах її повернення без нарахування відсотків, то це поворотна фінансова допомога, а якщо відсотки нараховуються -позика.
 
Сторони
Сторонами даного договору є підприємство та його засновник.
Підприємство (юридична особа), що передає гроші, іменується Позикодавець.
Засновник (учасник) підприємства, який отримує гроші, іменується Позичальник. Позичальником може бути юридична або фізична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • суму і валюту грошей;
  • зобов'язання Позичальника повернути суму;
  • положення про те, що фінансова допомога є безпроцентною;
  • термін договору, якщо засновником є юридична особа.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі, підписи під ним ставить Позичальник і Позикодавець в особі директора підприємства.
Якщо фізична особа є одночасно і засновником (Позичальником), і директором підприємства (Позикодавцем), то вона не може підписати договір від імені підприємства згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
Якщо учасником (Позичальником) є юридична особа, директор якої за сумісництвом працює директором підприємства (Позикодавця), то вона не може підписати договір і від імені Позикодавця, і від імені Позичальника згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
 
У цих випадках договір від імені підприємства (Позикодавця) може підписати третя особа, уповноважена довіреністю, яку підписує директор підприємства (Позикодавць).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позики, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, ще й Господарським кодексом.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником грошових коштів.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога